change language

Partnerzy w szkoleniach CNC

Nasze nowoczesne obrabiarki CNC znajdują zastosowanie na wszystkich poziomach kształcenia na całym świecie, począwszy od szkół zawodowych, poprzez niezależne firmy szkoleniowe, izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe, wyższe szkoły zawodowe, politechniki, uniwersytety, międzyzakładowe centra szkoleniowe, a skończywszy na przemysłowych warsztatach szkolnych. Wybranych i przez firmę SPINNER polecanych organizatorów szkoleń znaleźć można na naszej platformie Partnerzy w szkoleniach CNC.

Znajdź partnera

Polecani Partnerzy w produkcji CNC na zlecenie

Firma SPINNER jako producent szerokiej palety tokarek i frezarek CNC jest dostawcą maszyn dla małych i dużych zakładów produkujących na zlecenie na całym świecie. Na platformie Polecani Partnerzy produkujący na zlecenie można znaleźć polecanych przez nas wysoko wykwalifikowanych producentów, którzy na obrabiarkach SPINNER mogą produkować części dla naszych klientów.

Znajdź partnera

Kooperacja z innymi producentami obrabiarek - Francja

REALMECA

W zakresie bardzo dokładnej obróbki frezarskiej firma SPINNER kooperuje z francuską firmą REALMECA, liderem w produkcji ultraprecyzyjnych małych centrów obróbkowych. W ramach współpracy firma REALMECA sprzedaje na zasadach wyłączności wszystkie produkty firmy SPINNER we Francji, natomiast firma SPINNER sprzedaje produkty firmy REALMECA poza Francją.

Kooperacja z innymi producentami obrabiarek - Indie

Firma Spinner działa w Indiach od wielu lat. Setki naszych maszyn są eksploatowane we wszystkich branżach przemysłu i wszystkich obszarach badawczych. W celu dalszej ekspansji na rosnącym indyjskim rynku firma SPINNER od jesieni 2011 roku współpracuje z największym indyjskim producentem maszyn, firmą BFW Bharat Fritz Werner w Bangalore,
poszerzając sieć dystrybucyjną i serwisową. Pozwala to nam zaoferować naszym europejskim klientom posiadającym zakłady produkcyjne w Indiach sieć serwisową na terenie całego kraju.

Kooperacja z innymi producentami obrabiarek - Chiny

Firma Spinner działa w Chinach od wielu lat. W celu dalszej ekspansji w Chinach firma SPINNER od roku 2011 kooperuje z lokalnym producentem LITZ, poszerzając w Chinach i na innych rynkach Azji Południowo-Wschodniej sieć dystrybucyjną i serwisową. Pozwala nam to zaoferować naszym europejskim klientom dla ich zakładów produkcyjnych w Chinach sieć serwisową na terenie całego kraju.

長久以來, 麗馳與斯賓納皆在生產加工機領域上有卓越的成就. 所以, 麗馳與斯賓納決定在中國地區的業務及服務上加深合作關係. 從2011年4月份起,麗馳(嘉興)將成為斯賓納產品唯一的配合廠商, 範圍包含現有業務,售後服務及零配件等.歡迎所有中國地區的客戶與我們聯繫:

Webdesign München - net-n-net