change language

Produkty & Rozwiązania

  • szeroka paleta modeli tokarek i frezarek
  • ekonomiczne obrabiarki dla prostej obróbki CNC, lecz również
  • złożone maszyny dla zastosowań o wysokiej produktywności
  • obrabiarki specjalizowane i ultraprecyzyjne
  • obrabiarki "stand alone" do wytwarzania małych serii
  • zautomatyzowane obrabiarki do produkcji seryjnej jako rozwiązania pod klucz


Mamy również odpowiednią obrabiarkę dla Ciebie. 

Webdesign München - net-n-net