change language

Informacje prawne

SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 24
D-82054 Sauerlach
Niemcy

Telefon: +49 / (0)8104 / 803 - 0
Fax: +49 / (0)8104 / 803 - 19

Dyrektor zarządzający: Adolf Spinner
Rejestr Handlowy: Munich, HRB 40293
VAT UE: DE 129464183

Odpowiedzialność

Niniejszą stronę internetową sporządzono z największą możliwą starannością. Mimo to nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nie zawiera ona błędów, jak również nie gwarantujemy dokładności zawartych na niej informacji.

Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za szkody, które, pośrednio lub bezpośrednio, mogą powstać wskutek jej użytkowania, o ile nie wynikają one ze złej woli lub rażącego niedbalstwa.

Firma SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do których odsyła na swojej stronie internetowej, a które prowadzone są przez osoby trzecie.

Prawa autorskie

Copyright/Prawa autorskie © SPINNER Werkzeugmaschinenfabrik GmbH, Sauerlach (Niemcy). Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje i filmy wideo oraz ich porządek na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych praw ochronnych. Treści niniejszej strony nie mogą być w celach komercyjnych kopiowane, kolportowane, zmieniane oraz udostępniane osobom trzecim. Zwracamy uwagę, że obrazy znajdujące się na niniejszej stronie internetowej podlegają częściowo prawom autorskim osób trzecich.

Content Management System: TYPO3

Webdesign München - net-n-net